Aktualności | Strona Główna
Strona Główna
Aktualności

Ak­tu­alne wiadomości

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Prezentacja medalu

Pre­zen­tacja medalu

Maj 21st, 2018

Taki oto piękny medal bę­dzie czekał na każ­dego, kto do­bie­gnie do mety na­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skieg[…]

Zapisy ruszyły

Za­pisy ruszyły

Sty­czeń 23rd, 2018

Kilka dni temu uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym ro[…]

Galerie foto

Ga­lerie foto

Li­piec 7th, 2017

Jeśli jeszcze nie za­uwa­ży­li­ście, in­for­mu­jemy, że w dziale ga­lerie zdjęć, znaj­dziecie więks[…]

Na mecie od czasu 2:39 do ostatniego zawodnika
Na mecie od czasu 2:28 do 2:39
Na mecie około czasu 2:20
Na mecie od czasu 2:06 do 2:25
Na mecie od czasu 1:59 do 2:06
Na mecie od czasu 1:51 do 1:59
Podziękowania

Po­dzię­ko­wania

Li­piec 1st, 2017

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mowa[…]

Na mecie od 1:38 do 1:51

Na mecie od 1:38 do 1:51

Czer­wiec 30th, 2017

[…]

Pierwsza setka na mecie od 21–103 czyli od czasu 1:23 do 1:38
Najlepsi na mecie — pierwsza dwudziestka
Przed startem półmaratonu…
Cz.1 Dekoracje najlepszych w 5.Półmaratonie Radomskiego Czerwca ’76