Taki oto piękny me­dal bę­dzie cze­kał na każ­dego, kto do­bie­gnie do mety na­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76.
Za­pisy na­dal są otwarte. Ser­decz­nie za­pra­szamy:
ZA­PISY: PÓŁ­MA­RA­TON