Czu­jesz się na si­łach, by po­pro­wa­dzić jako pa­ce­maker w pół­ma­ra­tonie, grupę bie­gaczy na czas 1:45 lub 2:00 lub 2:15? Zgłoś się do nas! Zwol­nimy z opłaty star­towej i ślicz­nie po­dzię­ku­jemy ;)
Zgło­szenia ma­ilowo biegiemradom@​wp.​pl lub te­le­fo­nicznie 504574021.

PACEMAKERZY2