Wyniki | Strona Główna
Strona Główna
Wyniki

WYNIKI 2020

VIII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN

WYNIKI 2019

VII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN

VII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76KATEGORIE

BIEG RADOŚCI — DUMNE WARCHOŁY 2019

WYNIKI 2018

TRYPTYK RADOMSKIKLASYFIKACJA BEZWZGLĘDNA PO 2 BIEGACH

TRYPTYK RADOMSKIKLASYFIKACJA BEZWZGLĘDNA PÓŁMARATONU RADOMSKIEGO CZERWCA76

VI PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76WYNIKI ONLINE

VI PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN (WYNIKI OFICJALNE)

VI PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76KATEGORIE

BIEG RADOŚCI — DUMNE WARCHOŁY 2018

WYNIKI 2017

V PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA’76

DUMNE WARCHOŁY

_____________________________

WYNIKI 2016 online

_____________________________

WYNIKI 2016

OPEN

KO­BIETY

PO­WIAT

WÓZKI

LE­KA­RZE

STO­WA­RZY­SZE­NIE BIE­GIEM RA­DOM!

DRU­ŻYNY

BIEGI DZIECI

BIEG RA­DO­ŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY (Ko­mu­ni­kat or­ga­ni­za­tora…)

_____________________________

WYNIKI 2015 online

_____________________________

WYNIKI 2015

OPEN

KO­BIETY

KA­TE­GO­RIE

POL­SKA OPEN

POL­SKA WO­MEN

PO­WIAT OPEN

PO­WIAT WO­MEN

KLUB BIE­GAM RA­DOM OPEN

KLUB BIE­GAM RA­DOM WO­MEN

WOZKI OPEN

LE­KA­RZE OPEN

LE­KA­RZE WO­MEN

MEGA ZE­SPOL

_____________________________

WYNIKI 2014 online

_____________________________

WYNIKI 2014

OPEN

KO­BIETY

KA­TE­GO­RIE WIE­KOWE

PO­WIATMIA­STO

STO­WA­RZY­SZE­NIE BIE­GIEM RA­DOM

WOZKI

LE­KA­RZE

MEGA DRU­ZYNA

MILA OPEN

MILA KO­BIETY