Wyniki - Strona Główna
Strona Główna
Wyniki

WYNIKI 2022

X PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN

X PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76ZIEMIA RADOMSKA

MILA RADOŚCI DUMNE WARCHOŁY — OPEN

WYNIKI 2021

IX PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN

IX PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76ZIEMIA RADOMSKA

IX PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76MISTRZOSTWA MAZOWSZA LEKARZY

BIEG 10KM .. RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN

MILA RADOŚCI DUMNE WARCHOŁY — OPEN

<h4BIEGI DZIECI KAT 20212014
BIEGI DZIECI KAT 20132011
BIEGI DZIECI KAT 20102008
BIEGI DZIECI KAT 20072006

WYNIKI 2020

VIII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN

WYNIKI 2019

VII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN

VII PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76KATEGORIE

BIEG RADOŚCI — DUMNE WARCHOŁY 2019

WYNIKI 2018

TRYPTYK RADOMSKIKLASYFIKACJA BEZWZGLĘDNA PO 2 BIEGACH

TRYPTYK RADOMSKIKLASYFIKACJA BEZWZGLĘDNA PÓŁMARATONU RADOMSKIEGO CZERWCA76

VI PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76WYNIKI ZBIORCZE

VI PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76OPEN (WYNIKI OFICJALNE)

VI PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA76KATEGORIE

BIEG RADOŚCI — DUMNE WARCHOŁY 2018

WYNIKI 2017

V PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA’76

DUMNE WARCHOŁY

_____________________________

WYNIKI 2016 — zbiorcze

_____________________________

WYNIKI 2016

OPEN

KO­BIETY

PO­WIAT

WÓZKI

LE­KA­RZE

STO­WA­RZY­SZE­NIE BIE­GIEM RA­DOM!

DRU­ŻYNY

BIEGI DZIECI

BIEG RA­DO­ŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY (Ko­mu­ni­kat or­ga­ni­za­tora…)

_____________________________

WYNIKI 2015 — zbiorcze

_____________________________

WYNIKI 2015

OPEN

KO­BIETY

KA­TE­GO­RIE

POL­SKA OPEN

POL­SKA WO­MEN

PO­WIAT OPEN

PO­WIAT WO­MEN

KLUB BIE­GAM RA­DOM OPEN

KLUB BIE­GAM RA­DOM WO­MEN

WOZKI OPEN

LE­KA­RZE OPEN

LE­KA­RZE WO­MEN

MEGA ZE­SPOL

_____________________________

WYNIKI 2014 — zbiorcze

_____________________________

WYNIKI 2014

OPEN

KO­BIETY

KA­TE­GO­RIE WIE­KOWE

PO­WIATMIA­STO

STO­WA­RZY­SZE­NIE BIE­GIEM RA­DOM

WOZKI

LE­KA­RZE

MEGA DRU­ZYNA

MILA OPEN

MILA KO­BIETY