Informacje | Strona Główna
Strona Główna
Informacje

Ak­tu­alne wia­do­mo­ści

Kliknij obrazek by rozwinąć

Szanowni biegacze z przykrością odwołujemy…

Szanowni biegacze z przykrością odwołujemy…

Maj 14th, 2020

Sza­nowni bie­ga­cze z przy­kro­ścią od­wo­łu­jemy „VIII Pół­ma­ra­ton Ra­dom­skiego Czerwca 76”. Bieg od­wo­łu­jemy[…]

Uruchomiliśmy zapisy

Uruchomiliśmy zapisy

Sty­czeń 1st, 2020

Miło nam po­in­for­mo­wać, że można już re­zer­wo­wać so­bie ter­min 2021 czerwca 2020 😉 aby za­pi­sy­wać się […]

Trochę historii

Trochę historii

Czer­wiec 3rd, 2017

Cho­ciaż wy­da­wa­łoby się, że wszy­scy wiemy czym był „Ra­dom­ski Czer­wiec” oka­zuje się, że wciąż wielu, s[…]