Trasa - Strona Główna
Strona Główna
Trasa

PLAN TRASY BIEGU
XI Pół­ma­ra­ton
Ra­dom­skiego Czerwca ’76
18.06.2023

PLAN TRASY BIEGU
CZERW­COWA PIĄTKA
18.06.2023

Pro­fil trasy 21,1km

Trasa Biegu Ra­do­ści — Dumne War­choły
25.06.2022