Ke­nij­czyk Too Si­las Ki­prono zwy­cię­żył w 3.Półmaratonie Ra­dom­skiego Czerwca 76. Tuż za nim, na dru­giej po­zy­cji upla­so­wał się jego ro­dak Ko­mon Mo­ses Ma­sai, zaś trzeci na me­cie był, co od­no­to­wano jako nie­spo­dziankę — Po­lak Szy­mon Kulka. Gra­tu­lu­jemy!

Męż­czyźni 110
1. TOO Si­las Ki­prono (16) El­do­ret Be­ne­dek-team M201 1:04:09
2. KO­MON Mo­ses Ma­sai (14) El­do­ret Be­ne­dek-team M202 1:04:11
3. KULKA Szy­mon (921) Ropa 4 Flex Sport Team M203 1:05:54
4. RUSS Ihor (1043) Ki­jev Lkb Rud­nik M204 1:06:47
5. JUR­CHUK Wo­ło­di­mir (20) Ivano-fran­ko­vsk Jm De­mo­lex Bar­de­jov M301 1:07:43
6. UKRA­INETS Ser­gii (19) Ri­vne Sk «ko­vel« — Lkb «rud­nik« M205 1:10:23
7. KŁE­CZEK Ra­do­sław (11) Kra­ków Ra​dek​kle​czek​.pl — Tre­nuj Ze Mną M302 1:11:15
8. OSKIERKO Łu­kasz (12) War­szawa Tris​fera​.pl M206 1:11:20
9. SALA Ma­te­usz (36) Kielce Bie­gnę Żeby Bar­tek Mógł Bie­gać M303 BW/11 1:12:19
10. LU­BIŃ­SKI Ja­ro­sław (462) Lipno Kkl Kiel­ce­fit­ness Club Tao M207 1:13:13
Ko­biety 110
1. TRZA­SKAL­SKA Iza­bela 2 01:15:37 88K20/1 (K)1Terespol / Azs Umcs Lu­blin POL
2. PO­LMAŃ­CZUK An­ge­lika 957 01:15:47 2 87K20/2 (K)2 Bia­ły­stok 03.35 POL
3. BI­WOTT Gla­dys jep­ku­rui 5 01:16:31 3 85K30/1 (K)3 El­do­ret / Be­ne­dek-team KEN
4. KI­MU­TAI Hel­len jep­kos­gei 4 01:17:21 4 82K30/2 (K)4 El­do­ret / Be­ne­dek-team KEN
5. PO­LTA­VSKA Va­len­tyna 1045 01:19:09 5 71K40/1 (K)5 Odesa / Lkb Rud­nik UKR
6. SZYSZKA Anna 7 01:20:50 6 90K20/3 (K)6 Sa­downe / Pre­fbet Śnia­dowo Łomża POL
7. STET­SENKO Ka­te­ryna 1044 01:23:06 7 82K30/3 (K)7 Ki­jev / Lkb Rud­nik UKR
8. MA­TU­SIK Bar­bara 1040 01:29:35 8 80K30/4 (K)8 War­szawa / Bph Run­ners Team POL
9. ZIE­LIŃ­SKA Emi­lia 862 01:32:36 9 83K30/5 (K)9 War­szawa / Wie­czo­rek Team BW/8 POL
10. ROCH­MAL­SKA Anna 1006 01:32:44 10 87K20/4 (K)10 Dę­bica / Kb Ma­ra­toń­czyk Dę­bica POL