Naj­świeższe in­for­macje, oraz po­ja­wia­jące się zdjęcia z biegów, na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku.. Zapraszamy!

http://​fa​ce​book​.com/​p​o​l​m​a​r​a​t​o​n​radom

http://​fa​ce​book​.com/​b​i​e​g​i​e​m​radom