Warto już teraz, za­no­tować sobie, sko­piować, dodać do ulu­bio­nych 😉 link do wy­ników pu­bli­ko­wa­nych na żywo w trakcie na­szej im­prezy. Po­miar czasu za­pewnia znana bie­ga­czom, firma DA​TA​SPORT​.pl
Po­niżej link bez­po­średnio do strony z na­szymi wynikami.

WY­NIKI NA ŻYWO