ROZ­PO­CZY­NAMY FI­NA­ŁOWE ODLICZANIE!

TO JUŻ ZA 22 DNI!

STAR­TU­JEMY JUŻ W SO­BOTĘ 18 CZERWCA! WIELE ATRAKCJI JUŻ TEGO DNIA — OD­BĘ­DZIE SIĘ BIEGDUMNE WAR­CHOŁY” I BIEGI DZIECI. PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE PO­MIAR ELEK­TRO­NICZNY CZASU, NA WSZYST­KICH BIE­GACH, ŁĄCZNIE Z BIE­GAMI DZIECI. CIĄGLE MOŻNA SIĘ ZA­PISAĆ ZA­PRA­SZAMY!
ZA­PISY NA BIEGI SO­BOTNIE:
https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​f​o​r​m​?​z​a​w​o​d​y​=2305
ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIE­DZIELA):
https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​f​o​r​m​?​z​a​w​o​d​y​=2074