Po­niżej znaj­dziecie ga­lerie zdjęć zro­bio­nych w trakcie 3.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Warto zobaczyć!

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Galeria na mecie E

Ga­leria na mecie E

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.5[…]

Galeria na mecie D

Ga­leria na mecie D

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.4[…]

Galeria na mecie C

Ga­leria na mecie C

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.3[…]

Galeria na mecie B

Ga­leria na mecie B

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.2[…]

Galeria na mecie A

Ga­leria na mecie A

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.1[…]

Galeria na Żeromskiego F

Ga­leria na Że­rom­skiego F

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.6[…]

Galeria na Żeromskiego E

Ga­leria na Że­rom­skiego E

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.5[…]

Galeria na Żeromskiego D

Ga­leria na Że­rom­skiego D

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.4[…]

Galeria na Żeromskiego C

Ga­leria na Że­rom­skiego C

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.3[…]

Galeria na Żeromskiego B

Ga­leria na Że­rom­skiego B

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.2[…]

Galeria na Żeromskiego A

Ga­leria na Że­rom­skiego A

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.1[…]

Galeria na starcie

Ga­leria na starcie

Li­piec 2nd, 2015

Ga­leria zdjęć ze startu[…]

Pozostali na mecie

Po­zo­stali na mecie

Czer­wiec 30th, 2015

część 1 część 2[…]

Najlepsi na mecie

Naj­lepsi na mecie

Czer­wiec 30th, 2015

część 1 część 2 […]

Jeszcze na deptaku

Jeszcze na deptaku

Czer­wiec 25th, 2015

W tym roku, w prze­ci­wień­stwie do lat ubie­głych, spory od­cinek trasy, pro­wa­dził główną, re­pre­zen­tacyj[…]

Foto na deptaku

Foto na deptaku

Czer­wiec 25th, 2015

W tym roku, w prze­ci­wień­stwie do lat ubie­głych, spory od­cinek trasy, pro­wa­dził główną, re­pre­zen­tacyj[…]

Film na Żeromskiego

Film na Żeromskiego

Czer­wiec 24th, 2015

Za­pra­szamy do obej­rzenia ko­lej­nego filmu na­krę­co­nego na trasie biegu, w trakcie Pół­ma­ra­tonu Ra­domski[…]

Zaczęło się ;)

Za­częło się 😉

Czer­wiec 24th, 2015

część 3 ga­lerii zdjęć ze startu: część 4 ga­lerii zdjęć ze startu:[…]

Film na starcie

Film na starcie

Czer­wiec 22nd, 2015

Za­pra­szamy do obej­rzenia filmu, ze startu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Po­dobnie jak na po­prze[…]

Start półmaratonu

Start pół­ma­ra­tonu

Czer­wiec 22nd, 2015

Za­pra­szamy do obej­rzenia ga­lerii zdjęć, przed­sta­wia­ją­cych mo­ment startu 3.Półmaratonu Ra­dom­skiego Cz[…]

Rozgrzewka przed…

Roz­grzewka przed…

Czer­wiec 22nd, 2015

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, start pół­ma­ra­tonu, po­prze­dziła pro­fe­sjo­nalnie prze­pro­wa­dzona rozg[…]