Ta­deusz Kraska, Prezes „Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!” był go­ściem pro­gramu „Wy­szu­kani” ZE​BRRA​.tv .. Większa część roz­mowy do­ty­czyła 3-​go Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 do któ­rego po­zo­stał już nie­wiele ponad mie­siąc. Warto zobaczyć!

Wywiad w Zebrra TV

KLIKNIJ ABY OBEJ­RZEĆ WYWIAD